Nicky Nguyễn

Real Estate Consultant, Rever

  • Văn phòng:

    Kim Long

  • Khu vực:

    Quận 10, Quận 9

  • Ngoại ngữ:

    English, Chinese

Giới thiệu

Tôi xuất thân là một hướng dẫn viên du lịch, thế nhưng ngay từ những ngày còn ngồi trên lớp học, tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt với bất động sản. Theo đuôi niềm đam mê của mình tôi đã quyết định xin ngay vào một công ty bất động sản ngay sau khi tốt nghiệp. Và đến thời gian này tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề, một khoảng thời gian tôi tin chắc tôi có đủ kiên thức và kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ cho quý khách.

Giới thiệu

Tôi xuất thân là một hướng dẫn viên du lịch, thế nhưng ngay từ những ngày còn ngồi trên lớp học, tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt với bất động sản. Theo đuôi niềm đam mê của mình tôi đã quyết định xin ngay vào một công ty bất động sản ngay sau khi tốt nghiệp. Và đến thời gian này tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề, một khoảng thời gian tôi tin chắc tôi có đủ kiên thức và kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ cho quý khách.

GỌI NGAY:

0909 745 477